6 tuổi trở lên

Ai - Cái gì - Như thế nào - và Tại sao?

Age group 6+

 

Ở tuổi này, con bạn chỉ đơn giản là muốn đi đến tận cùng của mọi thứ. Chúng tự hào về kiến ​​thức mới có được ở trường, muốn chia sẻ nó với những người khác và đưa nó vào sử dụng trong thực tế. Trường học là nơi đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển quan trọng, vì những yêu cầu mới và mức độ thách thức cao hơn sẽ đòi hỏi ở trẻ khả năng tự thúc đẩy sự phát triển bản thân của chúng.

 

Age group 6+

 

Con bạn sẽ trở thành một phần của một nhóm và sau này nó sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giao tiếp, đối xử với những đứa trẻ khác. Chúng phát triển nhận thức về thời gian như ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, biết cách đặt cuộc hẹn, đặt lợi ích riêng của chúng ở cuối cùng và mong muốn đạt được điều gì đó. Bây giờ con bạn đã có thể hiểu một cách sâu sắc những lời hứa của bạn thực sự có ý nghĩa gì.