Bút chì kỹ thuật GRAPHITE AQUARELLE

Bút chì tan trong nước GRAPHITE AQUARELLE rất lý tưởng cho các bản phác thảo sơ bộ trong vẽ màu nước và kỹ thuật tô màu nước trong than chì. Ruột chì 3.3mm chống gãy và có sẵn 5 cấp độ cứng HB, 2B, 4B, 6B và 8B.

Sản phẩm(6)