Bút bi RX5 Xanh dương 0.5 mực xanh (#545351P) (3 cây)