Bút bi RX5 Xanh dương+Xanh lá+Hồng 0.5 mực xanh (#535451AP) (3 cây)