BÚT DẠ QUANG TEXTLINER 46 - PASTEL LIGHT GREEN ( Xanh lá nhạt) (#154666)