Bút dạ quang Translucent 154648 - 2 cây (#154884/84T)