Phát triển

Sẵn sàng cho những thách thức mới

Age group 3+

Kỹ năng cầm nắm trở nên linh hoạt hơn

Khi ở mẫu giáo, con bạn sẽ mở rộng bán kính hoạt động và tương tác. Sống trong một cộng đồng, trẻ sẽ làm quen với các hình thức giao tiếp khác nhau và trải nghiệm rất nhiều tình huống và cảm giác mới. Trẻ em học cách giao tiếp với người lớn và các bạn nhỏ khác, chúng học cách giải quyết xung đột, chơi với nhau, vẽ tranh và vui đùa với nhau. Đến lúc đó, con bạn sẽ học được cách đồng cảm với người khác và hiểu các quan điểm khác nhau. 

Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo trải nghiệm cái gọi là hình thái đầu tiên. Tỷ lệ cơ thể thay đổi trong quá trình tăng trưởng này. Phần trên của cơ thể chún trở nên mỏng hơn, phát triển vòng bụng, cánh tay và bàn chân của chúng phát triển tương đối nhanh chóng và tỷ lệ khuôn mặt của họ có thể thay đổi. Kỹ năng vận động, đặc biệt là khả năng cầm nắm ngày càng trở nên linh hoạt hơn.