Phát triển

Tem, judo, bóng bàn

Con bạn đã đi học được khá lâu. Chúng đã học được và có cho mình một số kỹ năng văn hóa cơ bản như đọc, viết, số học... cũng như các khái niệm cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Ở tuổi này, con bạn sẽ ngày càng quan tâm đến một số môn học, lĩnh vực kiến ​​thức hoặc các môn thể thao. Các nhóm thời gian giải trí được sắp xếp tùy theo từng nhóm bạn ngày càng trở nên quan trọng. Con bạn sẽ học được ngày càng nhiều kỹ năng xã hội và cách chúng giao lưu với bạn bè. Điều này báo trước sự tách rời giữa chúng và bố mẹ. Từ mười đến mười ba tuổi, hình thái thứ hai diễn ra. Giai đoạn này được chi phối bởi sự tăng trưởng nhất định của chiều cao. Tay và chân của chúng sẽ trở nên dài hơn. Và sẽ xảy ra một sự bất hòa tạm thời trong trí tưởng tượng của con bạn.