Độ tuổi thích hợp cho thiết kế

Age group 8+

Không có gì hạnh phúc và đáng nhớ bằng khoảnh khắc con bạn lần đầu tiên nói "ba ba" hoặc "mẹ mẹ". Những khoảnh khắc quý giá này thể hiện một bước quan trọng trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ sơ sinh. Cho đến thời điểm đó, con bạn chỉ bắt chước những âm thanh đơn giản, nhưng từ bây giờ chúng sẽ học từ và hiểu ý nghĩa của nó. Cơ thể và tâm trí của chúng sẽ không bao giờ ngừng thay đổi qua mỗi ngày lớn lên. Cuộc sống là một quá trình năng động với những thách thức mà chúng ta phải đáp ứng để phát triển hơn nữa. Do đó, cuộc sống cũng ngụ ý việc học - và trong quá trình học này chúng ta có được những cấu trúc tâm lý phân biệt ngày càng nhiều.

Mỗi giai đoạn của cuộc sống bao hàm nhiều hơn hoặc ít hơn các đặc tính phát triển. Tuy nhiên, quá trình học tập kinh nghiệm trong những năm đầu tiên của cuộc sống rất nhanh và rất cơ bản với một tác động quyết định đến sự phát triển của tính cách mỗi chúng ta sau này.

Một khi bạn nhận thức được những thách thức phát triển ở phía trước và con bạn cần phải làm chủ được mọi thách thức,hãy hỗ trợ chúng phát triển một cách toàn diện bằng cách cung cấp các trò chơi bổ ích.