GIẤY VẼ 200 GRAM - KHỔ A4 - FISH (#104002)

GIẤY VẼ 200 GRAM - KHỔ A4 - FISH (#104002)

DRAWING BOOK

Tập vẽ Faber-Castell với chất lượng cao tạo ra tác phẩm xuất sắc

  • Khổ tập A4 & A3
  • Nguyên liệu giấy BC, thích hợp cho việc vẽ bằng bút chì đen, bút chì màu hoặc đánh dấu
  • Gáy sách được dán keo giúp dễ dàng tháo ra từng tờ để sử dụng.