Cam kết toàn cầu của chúng tôi

Count A.W. von Faber-Castell

Các giá trị của bất kỳ hoạt động kinh doanh gia đình nào được quản lý tốt đều phải bao gồm tính bền vững, trách nhiệm xã hội, môi trường, và những yếu tố đạo đức của con người như khoan dung, khiêm tốn và trung thực. Ông nội tuyệt vời của tôi, Lothar von Faber, là một nhà kinh doanh có sự cống hiến to lớn cho xã hội, và con cháu của ông đã theo gương của ông như một nhiệm vụ. Hiến chương Xã hội được ký vào năm 2000 cấm phân biệt đối xử và sử dụng lao động trẻ em cũng như bảo vệ nhân viên khỏi bị khai thác, bóc lột. Tại hiệp định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) chúng tôi cam kết rằng chúng tôi không được dành nhiều hơn những tiêu chuẩn tự nhiên cho bất cứ ai tham gia vào kinh doanh.

Để đạt được thành công lâu dài, bạn phải nghĩ về tương lai. Đối với tôi với tư cách là một doanh nhân, điều cực kỳ quan trọng là đừng tạo ra lợi nhuận bằng việc tận dụng những giá trị tương lai. Ví thế, tôi đang tạo ra nguồn gỗ bền vững, nguyên liệu thô có giá trị nhất, không gây ảnh hưởng xấu đến con người và môi trường.

Tôi không quan tâm đến việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Đối với một doanh nghiệp muốn thành công về lâu dài, khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững là rất quan trọng. Đối với tôi, kinh doanh và sự toàn vẹn đi đôi với nhau. Tính toàn vẹn thể hiện các giá trị như trách nhiệm xã hội và sinh thái, lòng tin, sự trung thực và công bằng là hoàn toàn phù hợp với lợi nhuận. Rốt cuộc, chỉ những doanh nghiệp có lợi nhuận mới có thể cống hiến cho các vấn đề xã hội và sinh thái. Tình hình tài chính lành mạnh của chúng tôi và sự tôn trọng các đối tác kinh doanh giúp tôi hoàn toàn đảm bảo rằng con đường đã chọn của chúng tôi là đúng đắn.

Unterschrift Graf

Count A.W. von Faber-Castell (Chairman, Faber-Castell Group of Companies)

 

Sản xuất bền vững

Giới thiệu Công ty