Quá trình chơi và học

Chơi có nguyên tắc

Age group 6+
 
Mặc dù nhập vai vẫn là một yếu tố chi phối ở trẻ em 6 tuổi, tuy nhiên, những trò chơi như vậy sẽ dần trở nên hết thú vị. Bây giờ con bạn đã có thể hiểu các quy tắc và hành động phù hợp - một kỹ năng nền tảng cho các trò chơi không mô phỏng sẽ mang tính thách thức hơn. Thông qua chơi, chúng học được cách kiên trì theo đuổi một mục tiêu và hòa nhập vào một nhóm.
 
Ở trường con bạn phải tập trung và ngồi yên trong thời gian dài. Các trò chơi tích cực trong giờ nghỉ và sau giờ học có thể bù đắp cho việc thiếu vận động của chúng. Khi tham gia vào các trò chơi liên quan đến ngón tay và các bài tập nới lỏng cho bàn tay, chúng sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng vận động linh hoạt của mình - một khía cạnh quan trọng của việc học viết.
 
Age group 6+