RUỘT CHÌ BẤM ECO 2B, 0.5MM X 60MM - 12 CÂY/ỐNG - YL/BK/BU/GN